Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji II

9 - 10 listopada 2017

 


Zaproszenie

           

Tematem konferencji będą przemiany religii i religijności dokonujące się we współczesnym świecie, a także funkcjonowanie w warunkach modernizacji i globalizacji kościołów, małych wspólnot i organizacji religijnych, nowych ruchów religijnych, a także pozainstytucjonalnych form religijności.

Sugerowane zagadnienia:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych zainteresowanych problematyką przemian religijności we współczesnym świecie, w szczególności zaœ religioznawców, kulturoznawców, filozofów, socjologów.

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem wystąpienia (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) prosimy przesyłać na adres e-mailowy konferencji: ratio@amu.edu.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Praktyczne informacje

Miejsce obrad:

          Wydział Nauk Społecznych UAM
          ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Czas obrad:

          9 - 10 listopada 2017

Opłata konferencyjna:

          350 PLN (doktoranci: 300 PLN)

Termin zgłaszania
abstraktów:


          15 paŸdziernika 2017

Termin uregulowania
opłaty konferencyjnej:


          31 paŸdziernika 2017

Termin przesyłania
tekstów do druku:


          15 grudnia 2017